top of page

Trendsurfing: The keynote

Op welke megatrends surfen we vandaag en in de toekomst?

Auteur, historicus, toekomstdenker en maatschappij-analist Bert Van Thilborgh bewijst in zijn boek Trendsurfing dat trends de drijvende krachten zijn achter heel wat innovaties. De media, de retail, automotive, toerisme, het bankwezen, de bouwsector en nog talrijke andere sectoren zoeken naar vernieuwing om hun klanten van vandaag en morgen te binden. Maar houden zij wel genoeg rekening met trends en vooral met het individu en zijn gedrag in een wereld vol verandering? Deze keynote zoomt in op onze rol en die drijft op identiteit en individualiteit. Die identiteit is multimodaal, drijft op DNA onderzoek en genetica, formuleert nieuwe applicaties en exploreert de mogelijkheden en kansen in de virtuele metaverse. Fluïder, groener, blauwer, stiller, gezonder, langer jong, korter oud, onechter, zelfs onsterfelijk en dit op verschillende manieren. Onze identiteit gaat constant in met de maatschappij, met verschillende vernieuwende technologieën, met de natuur in een nieuwe strijd voor zelfbehoud. Dat spanningsveld laat organisaties, bedrijven en merken innoveren en oplossingen bieden voor ambigue consumensen. Het sleutelwoord is vertrouwen en samenwerking, want we kunnen vanaf vandaag en nog veel meer in de nabije toekomst in een symbiotische samenwerking met technologie, onder de vorm van AI verrassende mooie dingen creeëren en scheppen.

Helen en Harmonie zijn de nieuwe trendspoorlijnen voor 2023

De turbulente permacrisis beheerst alle maatschappelijke domeinen: onze identiteit, ons collectief gedrag en handelen, onze economie en koopkracht, het sociale weefsel, de gepolariseerde politiek, en vooral onze leefomgeving. Voor onze planeet en uiteindelijk ons eigen zelfbehoud tikt de klok genadeloos door. Eco-activisme, instant impact en physoterratic beheersen het duurzaamheidsvraagstuk in 2023. Er moet dus heel wat geheeld worden in onze gebroken samenleving, zoniet dreigt ontsporing. Trendsettende bedrijven, innovatieve merken, nieuwe diensten en ervaringen zullen ons daarbij helpen en inspireren. In 2023 zoeken we voor onszelf naar harmonie door te streven naar controle en creativiteit. Die laatste boomt door de heropleving van naar het verleden en een zekere nostalgie verwijzende ambachtelijkheid. Maar niet alleen ambachtelijkheid is troef. Ook technologie, vooral open AI gebruiken we vanaf 2023 massaal om nieuwe kunst, muziek, literatuur, fotografie, culinaire recepten, computersoftware en tal van andere uitingen naar nieuwe dimensies te brengen. We streven naar harmonie door meer openheid, meer transparantie, meer mentale weerbaarheid. En het goede nieuws hierbij is dat we hulp en mooie voorbeelden krijgen van diverse organisaties en merken met nieuwe innovatieve producten en ervaringen. Spoor mee op de trendtrein van 2023 en laat je leiden en inspireren door onze machinist van dienst Bert Van Thilborgh. Boek nu deze inspirerende keynote voor je volgende bedrijfsreceptie, conferentie, congres of interne inspiratiesessie.

Kwalitijd > Kwantitijd

Hoe consumensen in de MultiChronos-maatschappij leven

Gaan we de komende jaren minder of meer werken? Anders werken, sowieso! Gaan we virtueler leven? Welke kansen biedt de metaverse voor organisaties? Wat met de snelgroeiende vergrijzing en de stijgende levensverwachting van de mens? Hoe zullen onze steden evolueren? We kiezen wel voor duurzaamheid, maar hoe maken we dat waar, en in welke mate zal de natuur ons blijven inspireren? Dit is maar een greep uit de vragen waarop deze keynote dieper ingaat. Het staat vast dat we vandaag wakker worden in een nieuwe wereld. In een wereld waarin we steeds beter beseffen dat levenskwaliteit en kwalitijd in alle aspecten van ons bestaan de dominante trends worden in dit decennium. Ze vormen een reactie op onze gulzige invulling en beleving van kwantitijd. Deze inspirerende keynote zoomt haarfijn in en uit op de recentste trendontwikkelingen. Trendwatcher Bert Van Thilborgh actualiseert de presentatie voortdurend met de nieuwste wereldwijde voorbeelden en innovaties in tal van sectoren en industrieën, profit en non-profit.

Eeuwig leven of verplicht sterven? Aan jou de keuze of toch niet …

In 2050 bereiken we twee mijlpalen, één positieve en één negatieve. Laten we beginnen met het goede nieuws. In dat jaar zal de groei van de wereldbevolking afnemen. Op dat moment zal de wereldbevolking bijna 12 miljard mensen tellen. Dat is dus het getal van de huidige wereldbevolking en we voegen daar nog eens de helft aan toe. Het wordt crowded op onze planeet. We bouwen al wat meer in de hoogte, onze bewoonbare oppervlakte neemt af, we gaan de komende jaren struggelen met drinkbaar water en betaalbaar voedsel. Maar het slechte nieuws is dat we in 2050 erin zullen slagen om de levensduur van de mens te verlengen … tot in de oneindigheid. Het laatste taboe is daarmee doorbroken en het eeuwige leven ligt in het verschiet van onze (klein)kinderen. Laat je onderdompelen in een spannend verhaal over (on)sterfelijkheid. Verschillende vragen en antwoorden passeren de revue: hoe gaan we onze maatschappij hierop voorbereiden? Gaan we tot in het oneindige blijven werken? Wordt de duur van een hypotheek verlengd tot 100 jaar? Wat met pensioenen en vrije tijd? Hoeveel generaties gaan er tegelijkertijd deel uitmaken van onze actieve bevolking? Wat zijn de gevolgen voor onze sociale (on)zekerheid? Hoe gaan de cosmeticamerken om met eeuwige jeugd? Worden mensen levende musea? Wat met woonzorgcentra? Gaan we lifelong learning voor de 200-plusser aanbieden? Wil überhaupt nog wel iemand sterven?

Robotisering en artificiële intelligentie: gevaar of zegen?

Anno 2023 wordt de invloed van technologie alleen maar groter in onze maatschappij. Mens en technologie staan aan de vooravond van een fusie. Robots in bedrijven, de gezondheidszorg, de retail, hospitality en de sexindustrie. Niemand kijkt er nog van om. En met Open AI DALL E wordt artificiële intelligentie voor iedereen grijp- en tastbaar. Hoe gaan we er als maatschappij mee om? Welke richtingen gaat de technologie nog verder uit? Gaan we hierdoor minder of anders werken? Voeren we robotbelastingen in? Evolueren we naar een gegarandeerd basisinkomen voor elke wereldburger? Kunnen we onze welvaart verder ontwikkelen dankzij robots en artificiële intelligentie? Vragen die om antwoorden schreeuwen!

Is ons onderwijs klaar voor 2040?

Vertrekpunt: ons huidig onderwijssysteem op de schop en zich grondig herdenken, en terug beginnen met een blanco blad. In de 21ste eeuw blijven we constant leren, online, offline en virtueel en dit tot aan onze dood. Beangstigend, neen hoor want leren wordt pas echt fun in de komende decennia. In de zo snel veranderende wereld leren we nieuwe vaardigheden en staan we open voor reverse teaching, global rockstar teachers, online certificaten als NFT’s in blockchain omgevingen, maar ook voor Youtube Classes, Apple Academy’s, Metaverse toepassingen, Open AI en Edtech tools. Laten we ook niet vergeten dat driekwart van de huidige beroepen over enkele jaren verdwijnen en de plaat poetsen voor technologische profielen. Door de toepassingen van AI zullen die nieuwe succesvolle beroepen van de toekomst nog moeten worden uitgevonden en gedefineerd. Spannend voor huidige studenten die vandaag voor keuzes worden gesteld. Cruciaal in het onderwijsverhaal is onze mindsetshift waarbij we met een open geest, adaptief vermogen, innovatiekracht en een kritische mindset die transitie mogelijk maken. Zoniet dreigt ons bestaande onderwijssysteem te imploderen en zullen andere disruptors die maatschappelijke rol overnemen. Trendwatcher Bert Van Thilborgh analyseert huidige trendontwikkelingen en past toekomstdenkmethodieken toe die mogelijke scenario’s schetsen voor de onderwijsevolutie in de komende twintig jaar.

De toekomst van ….. de gezondheidszorg

Trendwatcher Bert Van Thilborgh schetst een beeld over de toekomst van de gezondheidszorg, de geneeskunde en de nieuwe homo sapiens van de 21ste eeuw. Vertrekkend vanuit huidige demografische trends zoals de vergrijzing, de verlenging van onze gemiddelde levensduur en de toename van de wereldbevolking in deze eeuw ontstaat een totaal nieuwe gezondheidszorg en geneeskunde. Hoe gaan we in de nabije toekomst streven naar een gezonde mentale en lichamelijke levensstijl, en wat zal de invloed zijn van nanobots, 3D-printing, AI, DNA en robotisering in de gezondheidszorg. Bereiken we in de 21ste eeuw een eeuwig en oneindig leven? Evolueren we naar een nieuwe mens 2.0? Wat met geluk, empathie, adaptief vermogen en emotionele intelligentie?

bottom of page