top of page
Finale Cover Boek in 3D.png

Historicus, trendwatcher, futuroloog en eigenaar van Futureproved Trendwatchers Bert Van Thilborgh gidst je in zijn eerste boek doorheen de veranderingsprocessen binnen onze snel evoluerende, uiterst volatiele, onzekere en ambigue maatschappij. Trendsurfing is het eerste nederlandstalige methodologische boek, waarin de auteur de technieken van trendanalyse verheldert en in een structureel model giet. Daarnaast reikt dit boek hulpmiddelen en handvatten aan, om als lezer op trends te surfen en de golven van innovatie op te zoeken. De auteur stelde zich bij het schrijven van Trendsurfing heel wat vragen. Wat zijn de trends die ons vandaag uitdagen en snakken naar innovaties? Hoe diep zijn trendontwikkelingen geworteld in onze maatschappij? Op welke plekken vinden we trends terug? Wie zet trends in gang en hoe evolueren ze doorheen de tijd? Kunnen we trends aanvoelen of zelfs voorspellen? Zijn er verschillende soorten trends? En wat met antitrends? Of rages, hypes, hits en mode? Hoe verhouden deze laatsten zich tot trends? Zijn trends cyclisch of periodisch? Wat is de rol van menselijk gedrag op trendontwikkelingen? En waaruit bestaat dat menselijk gedrag? En wat bedoelen we met maatschappelijke context? Welke bronnen kunnen we gebruiken als we zelf trends willen onderzoeken? Hoe pakken we dit aan? Welke modellen zijn beschikbaar om zelf op trendonderzoek te gaan? Hoe gaan we dan in een vervolgfase trendgedreven innovaties implementeren? Zijn er voorbeelden die mij als lezer daarbij op weg kunnen helpen? Bert Van Thilborgh beantwoordt al deze vragen en doet dit met passie, schwung en flair. Hij geeft daarbij voorbeelden uit zijn eigen praktijkervaring als trendwatcher. De auteur observeert, kwantificeert, verklaart en geeft een toekomstrichting aan hoe trends zich bovendien verder kunnen ontwikkelen. Hij kiest daarbij voor actuele, spraakmakende, nationale en internationale voorbeelden en surft daarbij naar diverse domeinen, zoals de automobielsector, de retail, de FMCG-wereld, toerisme en hospitality, het luxesegment, beauty & personal care , media & entertainment, de sportwereld, ICT, telecom en consumentenelectronica en diverse lifestylesectoren. Maar evenzeer kiest de auteur voorbeelden uit de zachtere sectoren, zoals de gezondheidszorg en de non profit sector.

bottom of page