top of page

Workshop: Trendsurfing. Innoveren op golven van verandering

Deze workshop is gebaseerd op het Futureproved Trendsurfing model, dat na jarenlange research ontwikkeld werd en uitgebreid toegelicht in het gelijknamige boek. Met dit model gaan we met de deelnemers op een interactieve manier aan de slag. Zo worden ze gecoacht om pro-actief en trendgedreven te innoveren. De interactieve workshop Trendsurfing in een notedop: Duur: 1 dag eventueel uitbreidbaar naar 2 dagen Werkvorm: Interactief met veel oefeningen op de diverse componenten van het model en begeleiding en coaching door Futureproved Trendwatchers Inhoudelijk: Wat komt aan bod? •Wat zijn trends? •Waar kunnen wij trends terugvinden, die op jullie business van toepassing zijn? •Het Futureproved trendsurfmodel oDe trendpiramide oContextanalyse: IBSOTEEP oHindsight oConsumensengedrag: handelingsmotieven van de consumens, verwachtingspatronen van de consumens én waarden en normen als gedragssturende elementen oForesight oToekomstimpactdiagram oCreatieve brainstorming om uit de trendanalyse innovaties te bedenken oInspiratie voor innovaties oInnovatiebeschrijving en doelgroepbepaling oBepaling van het innovatietype aan de hand van de trendradar oTrendcommunicatie en Trendconversatie oTrend- en Innovatie-acceleratie •Uitleg over het model, coaching en begeleiding doorheen het model en de methodiek. Wat hebben de deelnemers geleerd op het einde van deze workshop? Er wordt geleerd om trends te gebruiken als basis voor innovatie. Hiervoor wordt een theoretisch kader en model aangereikt en verduidelijkt met tal van voorbeelden en toepassingen via verschillende oefeningen. Door de oefeningen en feedbackmomenten kunnen deelnemers individueel en collectief innoveren.

Workshop: Strategisch Toekomstdenken en Scenarioplanning

We leven in een snelle evoluerende en veranderende wereld. Dat betekent we ons als individu en organisatie voortdurend moeten aanpassen en dat we vandaag de zaadjes voor de toekomst planten. Zoniet dreigt stagnatie en achteruitgang. We moeten naar de toekomst kijken om te leren, te plannen, te innoveren en/of ons beleid te toetsen op haar toekomstrobuustheid. Met deze workshop, maken we die globale mindsetshift naar toekomstdenken en gebruiken we methodes en technieken om die toekomst voor te bereiden. We onderbouwen eerst de principes van toekomstdenken. Op een interactieve manier gaan we vervolgens aan de slag met oefeningen en werken we toe naar diverse technieken, die vervolgens toepasbaar zijn op jullie organisatie. Het resultaat is dat je organisatie beter opgewassen is en voorbereid wordt op plotse en onverwachte marktveranderingen. De interactieve workshop Strategisch Toekomstdenken en scenarioplanning in een notedop: Duur: 1 dag eventueel uitbreidbaar tot 3 dagen Werkvorm: Interactief met veel oefeningen en onder begeleiding en coaching door Futureproved Trendwatchers. Inhoudelijk: Wat komt aan bod? •Inleiding en begripsbepaling •historische bepalende toekomst denkers •Waarom toekomstdenken •Een mindsetshift oDenken in toekomsten: forecasten en backcasten met oefeningen oDenken in onzekerheden: what if?, met oefeningen oDenken in alternatieven: opposite thinking met oefeningen oDenken in systemen •Andere methodes om toekomstgericht te denken: met veel oefeningen oStakeholder analyse oDe Delfi methode oHet toekomstwiel oIntuïtieve toekomstscenario's oAnalytische toekomstscenario's oCausal layered analysis oBusiness roadmapping •Uitleg over het model, coaching en begeleiding doorheen het model en de methodiek. Wat hebben de deelnemers geleerd na deze workshop? Deelnemers hebben de switch gemaakt om in toekomstbeelden en systemisch te denken, onzekerheden in kaart te brengen en te managen en ook alternatieven te zien. Zij kunnen ook een keuze maken uit een palet van toekomstdenkenmethodieken en scenarioplanningstechnieken om zelf de toekomst van hun organisatie te verzekeren door een leermodel toe te passen, beter te plannen, sterker en doeltreffender te innoveren en het beleid toetsen op toekomstgerichtheid.

Workshop: Waarom succesvol netwerken voor jou en je organisatie groei oplevert!

Netwerken is meer dan LinkedIn connecties maken of business cards uitdelen op evenementen. We maken allemaal deel uit van een netwerk. Een netwerk is geen verzameling van sterke en losse contacten, maar eerder een routekaart van de verbinding tussen mensen. Netwerken zijn essentieel als je jezelf, je producten of diensten bekend wil maken en groei nastreeft. We bieden je met deze opleiding inzichten en toepassingen van de nieuwste netwerktheorieën en hoe je deze concreet kunt inzetten in commerciële omgevingen, maar ook om te solliciteren, betere kandidaten te vinden en echte vrienden te maken en zelfs om je innovaties te versnellen bij je doelgroep. De interactieve workshop Succesvol netwerken in een notedop: (Vanaf Q2 2023 starten we met deze workshop) Duur: 1 dag Werkvorm: Interactief met veel oefeningen, begeleiding en coaching door Futureproved Trendwatchers Inhoudelijk: Wat komt aan bod? Met deze opleiding krijg je inzichten in en antwoorden op: •Hoe je een persoonlijke netwerkkaart aanmaakt •Waarom je zwakke en slapende connecties moet koesteren •Waarom je best uitgroeit tot een superconnector •Praktische tips meekrijgt om een betere netwerker te worden in offline en online omgevingen Wat hebben de deelnemers geleerd op het einde van deze workshop? Deelnemers van de workshop zullen hun netwerk systematisch vergroten in off- en online omgevingen en hierdoor betere en gerichtere business ontwikkelen, betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt, betere kandidaten vinden voor een openstaande vacature? Succesvol netwerk biedt bovendien je bovendien extra branstof om nieuwe ideeën, producten, diensten en ervaringen sneller en gerichter bij je doelpubliek te krijgen.

bottom of page