top of page

Trendsurfing is het eerste nederlandstalige methodologische boek, waarin de auteur de technieken van trendanalyse verheldert en in een structureel model giet. Daarnaast reikt dit boek hulpmiddelen en handvaten aan, om als lezer op trends te surfen en de golven van innovatie op te zoeken.

De auteur stelde zich bij het schrijven van Trendsurfing heel wat vragen. Wat zijn de trends die ons vandaag uitdagen en snakken naar innovaties? Hoe diep zijn trendontwikkelingen geworteld in onze maatschappij? Op welke plekken vinden we trends terug? Wie zet trends in gang en hoe evolueren ze doorheen de tijd? Kunnen we trends aanvoelen of zelfs voorspellen? Zijn er verschillende soorten trends? En wat met antitrends? Of rages, hypes, hits en mode? Hoe verhouden deze laatsten zich tot trends? Zijn trends cyclisch of periodisch? Wat is de rol van menselijk gedrag op trendontwikkelingen? En waaruit bestaat dat menselijk gedrag? En wat bedoelen we met maatschappelijke context?

Welke bronnen kunnen we gebruiken als we zelf trends willen onderzoeken? Hoe pakken we dit aan? Welke modellen zijn beschikbaar om zelf op trendonderzoek te gaan? Hoe gaan we dan in een vervolgfase trendgedreven innovaties implementeren? Zijn er voorbeelden die mij als lezer daarbij op weg kunnen helpen?

Boek Trendsurfing

30,00 €Prijs
  • Trendsurfing is het eerste nederlandstalige methodologische boek, waarin de auteur de technieken van trendanalyse verheldert en in een structureel model giet. Daarnaast reikt dit boek hulpmiddelen en handvaten aan, om als lezer op trends te surfen en de golven van innovatie op te zoeken.

    De auteur stelde zich bij het schrijven van Trendsurfing heel wat vragen. Wat zijn de trends die ons vandaag uitdagen en snakken naar innovaties? Hoe diep zijn trendontwikkelingen geworteld in onze maatschappij? Op welke plekken vinden we trends terug? Wie zet trends in gang en hoe evolueren ze doorheen de tijd? Kunnen we trends aanvoelen of zelfs voorspellen? Zijn er verschillende soorten trends? En wat met antitrends? Of rages, hypes, hits en mode? Hoe verhouden deze laatsten zich tot trends? Zijn trends cyclisch of periodisch? Wat is de rol van menselijk gedrag op trendontwikkelingen? En waaruit bestaat dat menselijk gedrag? En wat bedoelen we met maatschappelijke context?

    Welke bronnen kunnen we gebruiken als we zelf trends willen onderzoeken? Hoe pakken we dit aan? Welke modellen zijn beschikbaar om zelf op trendonderzoek te gaan? Hoe gaan we dan in een vervolgfase trendgedreven innovaties implementeren? Zijn er voorbeelden die mij als lezer daarbij op weg kunnen helpen?

bottom of page