top of page

Workshop Trendsurfing

Workshop Trendsurfing. Innoveren op golven van verandering

  • 7 uur 30 min.
  • Prijs op aanvraag
  • Locatie naar keuze

Beschrijving van de dienst

De interactieve workshop Trendsurfing in een notedop: Duur: 1 dag eventueel uitbreidbaar naar 2 dagen Werkvorm: Interactief met veel oefeningen op de diverse componenten van het model en begeleiding en coaching door Futureproved Trendwatchers Inhoudelijk: Wat komt aan bod? • Wat zijn trends? • Waar kunnen wij trends terugvinden, die op jullie business van toepassing zijn? • Het Futureproved trendsurfmodel o De trendpiramide o Contextanalyse: IBSOTEEP o Hindsight o Consumensengedrag: handelingsmotieven van de consumens, verwachtingspatronen van de consumens én waarden en normen als gedragssturende elementen o Foresight o Toekomstimpactdiagram o Creatieve brainstorming om uit de trendanalyse innovaties te bedenken o Inspiratie voor innovaties o Innovatiebeschrijving en doelgroepbepaling o Bepaling van het innovatietype aan de hand van de trendradar o Trendcommunicatie en Trendconversatie o Trend- en Innovatie-acceleratie • Uitleg over het model, coaching en begeleiding doorheen het model en de methodiek. Wat hebben de deelnemers geleerd op het einde van deze workshop? Er wordt geleerd om trends te gebruiken als basis voor innovatie. Hiervoor wordt een theoretisch kader en model aangereikt en verduidelijkt met tal van voorbeelden en toepassingen via verschillende oefeningen. Door de oefeningen en feedbackmomenten kunnen deelnemers individueel en collectief innoveren.


Contactgegevens

0475323522

bert@futureproved.be

Kreupelstraat 35 2520 Emblem


bottom of page